Park Oliwski

Park Oliwski

W pobliżu hotelu znajduje się przepiękny Park Oliwski z przyległą do niego Archikatedrą Oliwską, znaną ze słynnych organów.

Park Oliwski, z jego częścią botaniczną dostępną od kwietnia do października oraz palmiarnią otwartą od maja do października, oferuje przestrzeń do odzyskania wewnętrznej harmonii i spokoju, z godzinami otwarcia dostosowanymi sezonowo od wczesnych godzin porannych do wieczornych.
Archikatedra Oliwska, z jej romańsko-gotycką i gotycką architekturą oraz imponującymi rokokowymi organami, które stają się główną atrakcją letnich koncertów organowych, jest ceglaną bazyliką o długości 107 metrów, z transeptem i obejściem wokół prezbiterium, wznoszoną etapami od XIII do końca XIV wieku.

Zgoda na pliki cookie
Konfiguracja
O plikach cookie